Cjenik usluga

Troškovi grafičkih i drugih usluga ovise o opsegu, sadržaju i zahtjevnosti posla.
Želite li ponudu s punim informacijama pošaljite nam upit e-mailom
ili nas nazovite (tel. 01/48 17 314, mob. 091/51 41 740) i u kratkom roku dobit ćete točnu kalkulaciju cijene.

Cijene su iskazane bez PDV-a.
Na veće količine odobravamo posebne popuste.

Grafičke usluge označene zvjezdicom (*) obuhvaćaju i usluge skeniranja i obrade slika, izradu tablica, ispis jedne korekturne verzije, unos korekture i izradu PDF-a za tisak (te se usluge ne naplaćuju posebno).

Usluga Sadržaj usluge Jedinica mjere Cijena
bez PDV-a

Grafička priprema
Grafički prijelom knjiga i časopisa* (ovisno o dogovoru, cijena se formira prema broju efektivnih radnih sati ili prema broju stranica) Prijelom knjiga s tekstom, bez slika (ovisno o složenosti prijeloma i formatu stranice) stranica 8-12 kn
Prijelom knjiga s tekstom i slikama (ovisno o složenosti prijeloma i formatu stranice) stranica 12-18 kn
Prijelomi časopisa, kataloga i drugi zahtjevniji prijelomi s jedinstvenim dizajnom svake stranice (ovisno o složenosti prijeloma i formatu stranice) stranica 45-60 kn
Oblikovanje omota knjige omot 300 kn
Oblikovanje letaka A4, A5 300 kn
Grafička priprema (dizajn i oblikovanje)* Oblikovanje jednostavnih oglasa / reklama za časopise i knjige 300 kn
Oblikovanje memoranduma i obrazaca 150 kn
Oblikovanje posjetnica 50 kn
Oblikovanje pozivnica 150 kn
Oblikovanje diploma, priznanja i zahvalnica 50 kn
Oblikovanje drugih tiskanih materijala cijena na upit
Iscrtavanje grafova graf 100 kn
Izrada zemljovida ili sheme sat 150 kn
Dizajn logotipa Oblikovanje logotipa, isporuka u formatima EPS, AI, JPG i GIF logotip 600 kn

Skeniranje, obrada i korištenje fotografija
Skeniranje Skeniranje refleksnih predložaka do formata A4, rezolucija skeniranja 300 dpi, s osnovnom obradom, isporuka u TIF/JPG formatu slika 10 kn
Skeniranje transparentnih predložaka (dijapozitiva i negativa), rezolucija skeniranja 1200 dpi, s osnovnom obradom, isporuka u TIF/JPG formatu slika 10 kn
Skeniranje većih formata (A4 i veće) i većih rezolucija, isporuka u TIF/JPG formatu slika 20 kn
Obrada slika Obrada skeniranih i digitalnih slika: naglašavanje dominantnih boja, podešavanje konstrasta, čišćenje mrlja, pretvaranje u cmyk paletu boja, podešavanje veličine i rezolucije, završno izoštravanje i dr. slika 10 kn
Digitalizacija tiskanih materijala Skeniranje knjiga ili časopisa, rezolucija 300 dpi, isporuka TIF (skenovi) i PDF stranica 10 kn
Vektorizacija bitmapske slike Pretvaranje ili precrtavanje bitmapske slike u vektorski format, isporuka u EPS/AI formatu slika 100 kn
Korištenje fotografije Korištenje fotografija iz naše fototeke u tisku, isporuka u TIF/JPG formatu slika 100 kn
Fotografiranje Fotografiranje na terenu / studijsko fotografiranje, isporuka fotografija u TIF/JPG formatu cijena na upit

Usluge prijepisa, redakture, prijevoda, lekture i korekture
Prijepis teksta
(unos, utipkvanje)
Prijepis teksta – iz otisnutog predloška (ovisno o predlošku i nužnoj obradi) kartica 10-15 kn
Prijepis teksta na hrvatskom jeziku – iz rukopisa (ovisno o predlošku i nužnoj obradi) kartica 15-20 kn
Prijepis teksta ili tablice na hrvatskom jeziku – iz otisnutog predloška, s oblikovanjem u MS Wordu ili MS Excellu kartica 20-25 kn
Prijepis teksta na stranom jeziku – iz otisnutog predloška (ovisno o predlošku i nužnoj obradi) kartica 20-25 kn
Redaktura Stilsko uređivanje teksta kartica 30 kn
Lektura Lektoriranje teksta na hrvatskom jeziku kartica 50 kn
Korektura Korektura teksta na ispisu prijeloma kartica 25 kn
Prijevod Prijevod s hrvatskog na engleski ili s engleskog na hrvatski kartica 150 kn
Obrada informacija Prikupljanje i obrada informacija iz raznih baza podataka i medija sat 150 kn
Izrada prezentacije Izrada multimedijske prezentacije, isporuka u PPT – powerpoint, EXE ili AVI formatu sat 150 kn

Tisak
Ispis A4 crno-bijeli Ispis A4, crno-bijeli stranica 3 kn
Ispis A4 u boji Ispis diploma / priznanja / zahvalnica / memoranduma i sl. – A4, u boji stranica 5 kn
Digitalni ili offsetni tisak Cijena tiska formira se prema nakladi, formatu i opsegu izdanja, vrsti papira, tipu omota, poslovima dorade i drugim uvjetima cijena na upit

Jedinice mjere
sat = sat efektivnog rada
kartica = kartica teksta, 1800 znakova uključujući razmake i interpunkciju = stranica A4

Ključne riječi / keywords
grafička priprema cijena – dizajn cijena – prijelom cijena – DTP cijena – prepress cijena – prijepis cijena – cjenik – grafički studio – Zagreb